Posted in Signatura electrònica Tires Còmiques

Signant un Document

La tira còmica intentarem ajudar a entendre que és un document signat electrònicament i què hem de fer per signar-ho.