Posted in Signatura electrònica Tires Còmiques

Signant un Document

La tira còmica intentarem ajudar a entendre que és un document signat electrònicament i què hem de fer per signar-ho.

Tira Comica presentant una factura
Posted in OAC Tires Còmiques

Presentant una Factura

Aquesta tira còmica explica els drets i obligacions que tenen les administracions públiques i els administrats a l’hora de presentar factures.

Presentant una instància
Posted in OAC Tires Còmiques

Presentant una Instància

Objectiu Aquesta tira còmica recull una situació molt comuna a l’Administració pública, quan una persona ve a l’Ajuntament a presentar…