Posted in Signatura electrònica Tires Còmiques

Deixa’m la T-CAT

Es vol conscienciar a l’usuari d’una targeta T-CAT o DNI electrònic dels riscos que corren quan deixen la targeta i el seu PIN a alguna persona.

Posted in Signatura electrònica Tires Còmiques

Signant un Document

La tira còmica intentarem ajudar a entendre que és un document signat electrònicament i què hem de fer per signar-ho.

Tira Comica presentant una factura
Posted in OAC Tires Còmiques

Presentant una Factura

Aquesta tira còmica explica els drets i obligacions que tenen les administracions públiques i els administrats a l’hora de presentar factures.