Tira Comica_petita_oposicions_principal
Posted in OAC Tires Còmiques

Oposicions

S’explica la importància de demanar la documentació estrictament necessària, com digitalitzar-la i en què moment s’ha de requerir al ciutadà quan es presenta a una oposició.

Tira Comica presentant una factura
Posted in OAC Tires Còmiques

Presentant una Factura

Aquesta tira còmica explica els drets i obligacions que tenen les administracions públiques i els administrats a l’hora de presentar factures.

Presentant una instància
Posted in OAC Tires Còmiques

Presentant una Instància

Objectiu Aquesta tira còmica recull una situació molt comuna a l’Administració pública, quan una persona ve a l’Ajuntament a presentar…