Entitats i Certificats
Posted in Ciutadà Signatura electrònica Tires Còmiques

Entitats i Certificats.

En aquesta tira còmica s’aborda la problemàtica que tenen les entitats a l’hora de realitzar instàncies a l’administració pública, com han de fer el certificat electrònic i quines opcions tenen.

tira còmica què és una instància
Posted in Ciutadà Tires Còmiques

Què és una instància?

En aquesta tira còmica, que està més orientada a la ciutadania, s’explica què és una instància i per a què serveix. Així mateix, si estem obligats a fer-la i quins efectes jurídics té fer la instància.