Entitats i Certificats
Posted in Ciutadà Signatura electrònica Tires Còmiques

Entitats i Certificats.

En aquesta tira còmica s’aborda la problemàtica que tenen les entitats a l’hora de realitzar instàncies a l’administració pública, com han de fer el certificat electrònic i quines opcions tenen.

Tira Comica_petita_copia_autentica_Principal
Posted in Signatura electrònica Tires Còmiques

Una còpia Autènti-què?

Amb aquest tira còmica s’intenta explicar què és una còpia autèntica d’un document electrònic i com podem comprovar, que aquesta còpia que l’Administració ens dóna en paper, és exactament que l’original que està a l’Administració.

Tira Comica un lloc perillos Destacada
Posted in Noves tecnologies Seguretat Signatura electrònica Tires Còmiques

Un Lloc web perillós!

En aquesta tira còmica es tracta d’abordar la problemàtica que tenen molts ciutadans a l’hora d’entrar a les Seus Electròniques de les administracions públiques de Catalunya al no tenir instal·lat el certificat de CatCert.